Nordlysfestivalen: Haíresis – til hvem gir du din sjel?

Konsert

Nordlysfestivalen: Haíresis – til hvem gir du din sjel?

Mandag 29.januar 2024
20:00

NORDLYSFESTIVALEN:
HAÍRESI – TIL HVEM GIR DU DIN SJEL?

Mandag, 29. jnauar 2024

SNN Scene

Dører: 20:00

Show: 21:00


Endelig får Tromsø oppleve denne unike konsertforestillingen om trolldomsprosessene i Finnmark. Velkommen til nypremière!

Scenekunstner Ida Løken Valkeapää står i front, i ledtog med vokalkunstner Tone Åse, når historien om trolldomsbekjempelse, heksebrenning og kongemakt skal fortelles på Nordlysfestivalen. Gjør deg klar for en spennende audiovisuell reise med røtter i faktiske hendelser og vår felles historie.

På 1600-tallet besto Finnmarks befolkning av rundt 3000 mennesker. I løpet av tre generasjoner ble nærmere hundre individer henrettet. En systematisk utrensning på bestilling fra kongen, gjennomført av staten og velsignet av kirken.
Vi begir oss til Vardø. Vi reiser gjennom tid og rom.
Hvem var de? Hvem er vi?

Haíresis – til hvem gir du din sjel? ble urfremført under Festspillene i Nord-Norge i 2021. Pga Covid manglet den da noen elementer, men nå er alt materialet endelig på plass, og forestillingen er klar for verden igjen – slik den var ment å være! Velkommen til ny première!

HAÍRESIS (αἵρεσις) er gammelgresk og betyr et system av idéer eller prinsipper, innenfor politikk, filosofi eller religion. I kristen sammenheng er ordet brukt om "vranglære som fører til undergang".

Med
Ida Løken Valkeapää - Skuespiller og prosjektleder
Tone Åse - Musiker og komponist
Vardø Damekor
Lina Killingdalen - Dramaturg
Hege Holte Østbye - Koreografi og regi
Rune Nilssen - Visuelt uttrykk
Elisabeth Kristensen - Isskulptør
Ingebjørg Liland - Medforfatter
Peder Unger Weierholt - Lysdesign
Gry Anita Kristiansen - Koordinator Vardø
Eirik Nicolai Heim og Chand Deep Kardey - Filmfotografer
Øystein Elle - Kunstnerisk konsulent
Andreas Nordnes Selfors - Lydtekniker


In the 17th century, Finnmark's population consisted of around 3,000 people. Over the course of three generations, nearly a hundred individuals were accused of witchcraft and executed. A systematic cleansing by the order of  the king, carried out by the state and blessed by the church.

HAÍRESIS (αἵρεσις) is an ancient Greek word which means a system of ideas or principles, within politics, philosophy or religion. In the Christian context, the word is used about "heresy that leads to doom".

This unique performance combines storytelling and music, accompanied by an electronic soundscape creating an exciting audiovisual experience. Join the performing artist Ida Løken Valkeapää, together with the vocal artist Tone Åse, on a journey through actual events and a piece of our shared history - The doom of those accused and executed.

29. januar
Dørene åpner
20:00