Mira Thiruchelvam og Vestnorsk Jazzensemble

Konsert

Mira Thiruchelvam og Vestnorsk Jazzensemble

Pantone 448c with Cumin
Torsdag 2.november 2023
20:00

Orkesteret Mira Thiruchelvam har samlet rundt seg i sitt samarbeid med Vestnorsk Jazzensemble (VNJE) har en svært personlig signatur, samtidig som det peker videre mot et stort, uutnyttet potensiale på den norske musikkscenen. Thiruchelvam er fløytespiller, komponist, tekstforfatter og produsent, kjent for sitt eget band 9 Grader Nord og prisvinnende samarbeid med Gutu Abera og liveversjonen av Karpes Omar Sheriff. Gjennom hele sin karriere har hun skapt møter mellom sin musikalske bakgrunn fra Sri Lanka og alt mulig annet. I dette tilfellet innebærer “alt mulig annet” et mangfold av impulser som syrisk oud, indisk klassisk fiolin og sang, indie-pop fra Bergen, gresk folkemusikk, modulære synther og jazz-tungvektere.

Norsk jazz har lenge vært kjennetegnet av en sunn, sjangerkryssende innstilling. Thiruchelvam, som ikke har jazzbakgrunn selv, ser at det fremdeles er rom for utvikling. I likhet med det VNJE-medlem Marianna S. A. Røe gjorde på sitt Trondheim Jazzorkester-prosjekt Spiti/Hjem i fjor, har Thiruchelvam flyttet det musikalske tyngdepunktet og bygd et ensemble der flere forskjellige musikalske bakgrunner - jazz, folkemusikk fra hele verden og moderne popmusikk - stiller likt. Musikken henter inspirasjon fra karnatisk klassisk musikk fra Sri Lanka. Den inneholder også spillerom for de ulike sterke personlighetene i det 11-personer ensemblet. Det er fengende, eksperimenterende og variert - til høsten viser Mira Thiruchelvam og VNJE oss en mulig fremtid for improvisert musikk i Norge, her og nå.

Vestnorsk Jazzensemble er et prosjektbasert orkester stiftet av Vestnorsk Jazzsenter som bestiller musikk for håndplukkede ensembler. Medlemmer: Mira Thiruchelvam (komposisjoner/arr., vokal, fløyte, gitar, perkusjon), Kjetil Møster (sax, kor), Marianna Sangita Angeletaki Røe (vokal, perkusjon), Harpreet Bansal (fiolin), Nawar Alnaddaf (oud, vokal), Tejaswinee Kelkar (vokal, harmonium, modulær-synth), Oda Felicia B.S. Abdelmaguid (tangenter, kor), Thomas Dahl (gitar) Chris Holm (bass) Kanesan Suntharamoorthy (miruthangam), Øyvind Hegg-Lunde (trommer)

------

The orchestra Mira Thiruchelvam has assembled in her cooperation with Vestnorsk Jazzensemble (VNJE) bears a deeply personal signature - and it speaks volumes about the still untapped potential on the Norwegian music scene.
Thiruchelvam is a flutist, composer, lyricist and producer, known from her band 9 Grader Nord and award winning collaborations with Gutu Abera and the concert version of Karpes Omar Sheriff. Throughout her career, she has blended her musical background from Sri Lanka with just about anything. In this instance, “just about anything” means diverse impulses such as Syrian oud, Indian classical violin and vocals, indie dream pop from Bergen, greek folk music, modular synths and jazz heavyweights.

Norwegian jazz has long been characterized by a healthy disregard for musical borders, but Thiruchelvam - herself a “non-jazz musician” - still sees room for growth. Just like ensemble member Marianna S. A. Røe did on her Trondheim Jazz Orchestra-project Spiti/Hjem last year, Thiruchelvam has shifted the musical center, building an ensemble where different musical backgrounds - jazz, folk music from around the globe and modern pop music - are of equal importance. The music draws on inspiration from carnatic classical music from Sri Lanka, but it also leaves plenty of room for the strong musical personalities contained in the 11 piece ensemble. Catchy, experimental and shape shifting - Mira Thiruchelvam & VNJE shows us a future for improvised music in Norway, here and now.

Vestnorsk Jazzensemble is a project based orchestra founded by Vestnorsk Jazzsenter commissioning music for handpicked ensembles. Members of this version of VNJE includes: Mira Thiruchelvam (compositions, vocals, flute, guitar, percussion), Kjetil Møster (sax, choir), Marianna Sangita Angeletaki Røe (vocals, perussion), Harpreet Bansal (violin), Nawar Alnaddaf (oud, vocals), Tejaswinee Kelkar (vocals, harmonium, modular synth), Oda Felicia B.S. Abdelmaguid (keys, choir), Thomas Dahl (guitar) Chris Holm (bass) Kanesan Suntharamoorthy (miruthangam), Øyvind Hegg-Lunde (drums)

2. november
Dørene åpner
20:00