Student film

Film

Student film

Tromsø Internasjonale Film Festival 2020
Tirsdag 14.januar 2020
17:00

GRATIS STUDENTVISNING for alle studenter på Studentsamfunnet Driv i samarbeid med Norges Arktiske Samskipnad og UiT Norges Arktiske Universitetet 

Vis ditt studentbevis i døren og kom gratis inn på kino!

Filmtittel: PARASITE
Varighet: 2 timer og 12 min

Kim Ki-taek bor i et rottereir av en leilighet, sammen med kone og to voksne barn. Familiens økonomi er katastrofal: De stjeler wifi fra nærliggende kafeer og livnærer seg av å brette pizzaesker. Hellet snur når sønnen Ki-woo plutselig får sjansen til å bli privatlærer i engelsk for datteren i den styrtrike Park-familien. Ki-woo gjør furore som lærer og begynner å berede grunnen for å få resten av familien ansatt. Men ting er ikke helt som de synes på overflaten, og handlingen tar fort flere overraskende helomvendinger.

Gullpalmevinneren ved filmfestivalen i Cannes i 2019 er en thrillerkomedie, som i det ytre handler om en familie sympatiske kjeltringer og deres forsøk på lure seg til lukrativt arbeid, men som dypest sett er en satire om økonomi og klassekamp. PARASITT har allerede blitt omtalt som en av de beste og mest originale filmer fra det siste tiåret.

Mere informasjon: https://tiff.no/program/2020/parasitt

NB! Kun for studenter!

-----------------------------------------

FREE STUDENT VIEW for all students at Studentamfunnet Driv in collaboration with the Norges Arktiske Samskipnad and UiT The Arctic University of Norway 

Show your student ID in the door and enter the cinema for free!

Movie title: PARASITE
Duration: 2 hours and 12 minutes

Kim Ki-taek lives in a rat room of an apartment, with wife and two grown children. The family's economy is disastrous: They steal wifi from nearby cafes and feed off of folding pizza boxes. The luck turns when her son Ki-woo suddenly gets the chance to become a private tutor in English for the daughter of the wealthy Park family. Ki-woo makes furore as a teacher and begins to prepare the ground to get the rest of the family employed. But things are not quite as they appear on the surface, and the action quickly takes several surprising whole turns.

The Gold Palm Winner at the Cannes Film Festival in 2019 is a thriller comedy, which is about a family of sympathetic villains and their attempts to lure themselves into lucrative work, but which is, in the deepest terms, a satire on economics and class struggle. PARASITE has already been featured as one of the best and most original movies of the last decade.

More information: https://tiff.no/program/2020/parasitt

Only for students. Free admission with valid student ID

14. januar
Starter
17:00