Lørdagsuniversitetet: Politisk populisme - hva er problemet?

Lørdagsuniversitetet: Politisk populisme - hva er problemet?

Lørdag 24.mars 2018
13:00

Den politiske populismen har satt sitt preg på vår tid og vårt samfunn. Populistiske strømninger påvirker demokratiske institusjoner, praksiser og holdninger på forskjellige måter. Men hva er populisme egentlig? Når blir den et demokratisk problem? Er det en sammenheng mellom populismens vekst og nye sosiale medier slik som Facebook og Twitter? Hvordan bør vi respondere på populismens problematiske sider? Med utgangspunkt i politisk filosofi argumenteres det for at vi bør møte populismen med mer demokrati og sterke utdanningsinstitusjoner, ikke med moralsk hysteri.

Vi gleder oss til å høre Jonas Jakobsen, førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier fortelle mer om et spennende og aktuelt tema!

24. mars
Starter
13:00