"Bry Deg" - Si nei til narkotika

Nyhet

"Bry Deg" - Si nei til narkotika

Studentsamfunnet Driv og 39 andre uteplasser i Tromsø er en del av "Bry Deg" kampanjen, der vi ønsker å vise våre studenter og det øvrige publikumet i Tromsø at vi tar sterk avstand fra illegale rusmidler. Vi mener at et tettere samarbeid mellom utelivsbransjen, kommunen og politiet skal bidra til et tryggere og mer forutsigbart uteliv i Tromsø. Målet er å redusere grad av vold og ordensforstyrrelser, noe som Studentsamfunnet Driv er opptatt av. 

"Bry deg" kontrakten er en standardkontrakt for "Bry Deg uteliv" i Tromsø, der NNPF i samråd med utelivsbransjen har endret det siste punktet i avtalen med "godtas ikke" til "ønskes ikke" når det gjelder klær og effekter med legaliseringssymboler, samt fjernet signaturene. Dette har blitt gjort for å imøtekomme de tilbakemeldingene som har kommer fra flere uteplasser. Holdningene til dette er fortsatt de samme.

Studentsamfunnet Driv ønsker ikke å gripe inn i folks klesvalg og nekter ikke gjester adgang grunnet legaliseringssymboler, men vi setter en klar linje og har etablerte rutiner for å unngå å fremme ulovlige rusmidler på privat område. 

Det er dog viktig å presisere at denne kampanjen ikke handler om å "utestenge" noen, men om å bygge kompetanse for våre frivillige og ansatte. Gjennom "bry deg" satsingen har vi vært igjennom et to-dagers kurs i tegn og symptomer på bruk av rusmidler. Videre er vi hvert år på kurs i Ansvarlig vertskap, som skal gi mer kunnskap om alkoholloven. Målet her er å bedre skjenkepraksisen, blant annet gjennom å skape en større bevissthet i forhold til når en gjest ikke skal ha servering. 

Vi er stolt over å være en del av "bry deg uteliv" da sikkerhet, trivsel og trygghet for våre frivillige, ansatte og gjester er det viktigste for oss.