Stillingsutlysning

Nyhet

Stillingsutlysning

Stilling: Vikariat 100 % som PR – og markedsansvarlig ved Studentsamfunnet Driv

Studenthuset Driv er eid av Norges arktiske studentsamskipnad og blir drevet på dugnadsbasis av studentene i Tromsø. Driv åpnet 1.april 2000 og er åpen seks dager i uka. Huset gulvflate er på hele 2000 kvadratmeter fordelt på fire etasjer. Konsertfrekvensen på Driv er i norgestoppen. Vi har totalt tre scener; SNN-Scenen, Isbjørn Scene og cafèen. Flere tusen studenter har engasjert seg som frivillig på huset siden 2000, der et hundretalls frivillige jobber hvert semester på huset. De frivillige er organisert i flere undergrupper med hver sine ansvarsområder. Vi har matservering alle ukedager og lørdager og serverer enkle retter som hamburgere, sandwicher og salater. Kjøkkenet drives av profesjonelle kokker og er et av få lønnede enheter på Driv.

Arbeidsoppgaver:

 • Ha ansvaret sammen med leder for utenriksdepartementet og daglig leder for Studentsamfunnet Driv sin profil, uttrykk og presentasjon utad
 • Oppdatere markedsplanen for 2016 sammen med utenriksdepartementet
 • Ta løpende analyser av målene som er fastsatt i markedsplanen
 • Ha ansvaret for alle sosiale medier kanalene sammen med leder for utenriksdepartementet
 • Ha ansvaret for å oppdatere hjemmesiden, sende ut pressemelding og lage nyhetssak
 • I samråd med utenriksdepartementet: Koordinere annonsering/annonsekampanjer, utarbeide og produsere informasjonsmateriell for Studentsamfunnet Driv (helårsbasis og DebutUKA), gi korrekt og nyttig informasjon til publikum, media, frivillige og stab og at alt er tilgjengelig på alle mulige digitale og sosiale plattformer og ha distribusjon av plakater og klargjøring av disse
 • Være med og bemanne kontoret for henvendelser per mail, besøk og telefon
 • Innmelding og rapportering av TONO-skjema og registrering
 • Bistå med å skrive søknader til aktører som FriFond, kulturrådets arrangørstøtteordning og prosjektstøtte, sparebankstiftelsen, næringsstiftelsen etc
 • Holde seg faglig oppdatert på lover og regler, interne meldinger og søker nødvendig informasjon for å sikre best mulig drift
 • Ansvaret for å fakturere alt som går under PR – og markedsføring til vår regnskapsleverandør
 • Ansvaret med alle arrangementer som knytter seg opp mot våre samarbeidspartnere
 • Bistå daglig leder med enkeltprosjekter
 • Bistå med varetelling og fakturering

Kvalifikasjoner:

 • Gjerne ha høyere utdannelse, med fordel innenfor salg, markedsføring, kommunikasjon, journalistikk, reklame, mediefag, innovasjon og entreprenørskap.
 • Erfaring innen PR - og markedsføring og kommunikasjon
 • Erfaring med plattformer som Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat, Twitter
 • Erfaring med søknadsskriving, rapportering og innmelding
 • Erfaring fra studentorganisasjoner og frivillige verv
 • Du er nysgjerrig, analytisk og kommersielt innstilt
 • Erfaring med prosjektarbeid

Egenskaper:

 • Du er strukturert, grundig og punktlig i dine leveranser
 • Du har et blikk for det estetiske og er godt over gjennomsnittet kreativ
 • Du er lett å samarbeide med og har et veldig godt humør
 • Du er ambisiøs og vil høste verdifull kunnskap om digital markedsføring
 • Du har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne og kan håndtere flere oppgaver parallelt
 • Du er resultatorientert med interesse for Studentsamfunnet Driv sin merkevare
 • Du har interesser for nye medier og liker å holde deg oppdatert på nye metoder
 • Du kommuniserer tydelig både muntlig og skriftlig og liker å jobbe i et team bestående av studenter

Språk:

 • Behersker både norsk og engelsk

Vi tilbyr:

 • Vikariat 100 % i perioden 18.01.2016 – 09.02.2017 
 • Et kreativ og lekent miljø i tett samspill med store næringsaktører
 • Et godt og ungt arbeidsmiljø

Frist: Send søknaden til emma@driv.no innen fredag 30. oktober

Studenter oppfordres også til å søke