Lørdagsuniversitetet på Studentsamfunnet Driv

Nyhet

Lørdagsuniversitetet på Studentsamfunnet Driv

Lørdagsuniversitetet er et åpent populærvitenskapelig tilbud bestående av foredrag fra forskere ved UiT, og har som mål å kombinere det nyttige med det behagelige.  Alle arrangementene er GRATIS og arrangeres i Cafe Rød.

07.03 kl 13-14.00: Barn og ernæring

Foredraget er ved Line Husjord og handler om barnehagen i et folkehelseperspektiv. Barnehagen kan forstås som en viktig arena for helsefremmende arbeid der man fokuserer både på sunt kosthold og fysisk aktivitet. Både kosthold og fysisk aktivitet handler om levevaner og henger sammen med folkehelseproblemer.

Livsstilsykdommer, folkesykdommer eller ikke-smittsomme sykdommer er begreper som ofte brukes om sykdommer knyttet til levevaner, f.eks.: kreft, Diabetes type 2, overvekt og fedme, muskel- og skjelettplager, hjerte- karsykdommer osv.   De fleste barn i Norge går i dag i barnehagen, og inntar store deler av dagens energiinntak i barnehagen som institusjon. Barnehagen blir således en viktig arena for å legge til rette og fremme sunne helsevaner som mat, drikke- og måltidsvaner. Dette fordi vi gjennom barnehagen når mesteparten av barnebefolkningen (sosial- og helsedirektoratet 2004) Utgangspunktet for denne forelesningen er barnehagen som helsefremmende arena med hovedfokus på kosthold. Barns kostvaner tidlig i livet er av avgjørende betydning for normal vekst og utvikling i barneårene. Et usunt kosthold og for lav variert fysisk aktivitet i barneårene, vil kunne medføre helseutfordringer senere i livet. Gode kost- og aktivitetsvaner som legges tidlig livet legger grunnlag for levevaner og livsstil senere i livet. Når det gjelder barnehagens arbeid med helse finner vi dette nedfelt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2013), Barnehageloven (Kunnskapsdepartementet 200a), samt under forskrifter for miljørettet helsevern som igjen henviser til helsemyndighetenes næringsstoff- og kostanbefalinger.  Å forholde seg til faktorer som påvirker helsen, er i praksis folkehelsearbeid (St.m.16 2002-2003) (Departementene 2007-2011)(WHO 1987).

 

14.03 kl 13-14:00:  Er stillesitting den nye røykinga? Måling av fysisk aktivitet i Tromsøundersøkelse

Tromsøværingen blir sunnere - men større. Vi sitter mer og driver mindre hverdagsaktivitet. Forsker Laila Hopstock ved Institutt for samfunnsmedisin vil holde foredraget denne lørdagen. I Tromsøundersøkelsen bruker vi aktivitetsmålere for å få svar på de store spørsmålene om fysisk aktivitet: Hvor aktive er vi egentlig? Og kan stolen din faktisk drepe deg ?

21.03 kl. 13:00-14:00: "Babybonding" - psykisk helse i forbindelse med svangerskap og fødsel.

God tilknytning mellom foreldre og barn er viktig for barnets sosiale, emosjonelle og kognitive utvikling. Fordi foreldrenes psykiske helse virker inn på tilknytningen til barnet, så er det viktig å gi god støtte og hjelp til sårbare småbarnsfamilier.

Foredraget holdes av professor i psykologi, Catharina Elisabeth  Arfwedson Wang.

28.03 kl. 13:00-14:00: EØS-avtalen og norsk folkehelse.

Det juridiske fakultet vil på det siste Lørdagsuniversitet i Tromsø denne våren, rett før Påskeferien være representert ved foredragsholder Martin Hennig. Les artikkelen om dette i forskningsmagasinet Labyrint her :http://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=400537&p_dim=

Sammenlignet med resten av Europa, fører Norge en streng rusmiddelpolitikk. I Norge bygger man på en tradisjonell oppfatning om at alkohol og tobakk må underlegges omfattende regulering, for å unngå at befolkningen utsetter seg selv og andre for skade. Som ledd i norsk rusmiddelpolitikk er det derfor iverksatt en rekke tiltak, blant annet innføring av et vinmonopol, høye avgifter og forbud mot alkoholreklame.

I dette foredraget redegjøres det for hvorfor EØS-avtalen allerede har ført til, og i fremtiden kan medføre en ytterligere liberalisering av norsk rusmiddelpolitikk. Det rettes spesielt fokus mot norsk alkoholpolitikk, og spørsmålet om EØS-avtalens regler kan utgjøre en trussel mot det norske Vinmonopolet.