Tromsøstudentens Diktforening

Tromsøstudentens Diktforening

Tromsøstudentenes Diktforening har eksistert siden tidlig 2012-tallet, og har siden den gang brakt poesi inn i den ellers så travle studenthverdagen. Vi har diktkvelder annenhver uke, hvor vi deler dikt med hverandre (gjerne over et glass vin eller to). Vi leser dikt av kjente og ukjente forfattere, selvskrevne dikt, og vi har også skrevet flere dikt sammen.

Vi er en lavterskel diktforening, og det er ingen krav om å skrive eller lese dikt for å være med. Alle er hjertelig velkomne!

Følg med på vår facebook-side for info om diktkvelder og lignende: https://www.facebook.com/groups/tromsodiktforening/

 

Leder

Sandra S. Jorung