Tromsøstudentens Diktforening

Tromsøstudentens Diktforening

Tromsøstudentenes Diktforening har eksistert siden 2012, og har siden den gang brakt poesi inn i den ellers så travle studenthverdagen. Vi møtes omtrent hver uke på studentkaféen Cafe Bodega, hvor vi ser på alskens diktsamlinger sammen og lar praten gå om det brede og smale (gjerne over en kopp kaffe eller to). Vi ser på kjente og ukjente forfattere, selvskrevne dikt, og av og til skriver vi også dikt som gruppe. Vi holder også utkikk etter ting som poetry slams og lignende som vi kan dra på.

Vi er en diktforening med lav terskel, og det er ingen krav om å ha skrevet eller lest dikt for å være med. Det er åpen stemning og alle er hjertelig velkomne!

Følg med på vår facebook-side for info om når vi møtes, events og lignende: https://www.facebook.com/groups/tromsodiktforening/ Kontakt oss også gjerne med eventuelle spørsmål via epost: diktforening.uit@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------

The Tromsø Students' Poetry Club has existed since 2012, and has brought poetry into the busy academic life ever since. We meet just about every week at the student café Café Bodega, where we take a look through the pages of all sorts of poetry, and chat about all things lyrical, big and small (usually also with some coffee or tea in hand). We check out both well-known and unknown poets as well as the poetry we write ourselves, and sometimes we even try writing poetry together as a group. We also keep an eye out for events like poetry slams in Tromsø that we can attend.

We're a poetry club aiming to be accessible to everyone, and there's no requirement to have written or read any poetry to join. We keep an open mood and everyone is welcome!

Check out our facebook page for info about when we meet, our events and so on: https://www.facebook.com/groups/tromsodiktforening/ We're also available to answer any questions you might have through our email adress: diktforening.uit@gmail.com

Leder

Sandra S. Jorung
Epost:
diktforening.uit@gmail.com