Tromsø Akademiske Kvinnekor (TAKk)

Tromsø Akademiske Kvinnekor (TAKk)

Tromsø Akademiske Kvinnekor (TAKk) ble startet våren 2010 av en gruppe damer som ønsket et akademisk damekoralternativ som ivaretok hele universitetet, for både studenter, ansatte og andre med akademisk tilknytning. Koret ble rask en del av den nordiske akademiske korbevegelsen, sammen med bl.a. vårt broderkor Det norske mannskor av 1995. Per februar 2016 har vi 41 medlemmer, med enda flere korsøstre i permisjon, på utveksling etc. som sprer det glade korbudskap. På repertoaret har TAKk spesialisert seg på å synge materialet skrevet av eller for kvinner, som er alt fra 50 talls husmor-pop og klassiske motteter til estiske vuggesanger og Bulgarske flørteviser. Vi øver hver onsdag fra 18:00 til ca 20:30 i Kulturkjelleren på Driv, og vi har opptak rundt starten av hvert semester. Vi blir ledet av vår Conducteur Supreme Bjarne Isaksen og leder i koret Marte Foss Tveiten.

Du kan finne ut mer om oss ved å sende mail til tromso.akademiske.kvinnekor@gmail.com, sjekke facebook-siden, Youtube-kanalen og hjemmesiden vår. I tillegg har vi en uselvhøytidelig Instagram (takk.tromso) som også er verdt å utforske. Du finner oss som regel under emneknaggen #hålåy.

Tromsø Academic Women's Choir (TAKk) was founded in the spring of 2010 by a gang of intrepid women (and man) who wanted a choir for ladies affiliated with the University of Tromsø or academia in general. The choir quickly became a part of the Nordic academic choir movement, alongside our brother-choir, Det Norske Mannskor av 1995. As of Feb 2017 we sport a healthy roster of 35 voices, with even more choirsisters scattered across Europe and the United States, spreading the choir-love. TAKk specialices in music written by and for women, including - but not limited to- 50s housewife-pop, classical motetts, Estonian lullabyes and flirtatious Bulgarian tunes. Our rehearsal hours are every Wednesday from 18:00-20:30 in the Kulturkjelleren at Studentsamfunnet Driv, and we hold auditions at the start of every term. Our Conducteur Supreme is Bjarne Isaksen, and Marte Foss Tveiten is the choir-leader.

Find out more about us by emailing tromso.akademiske.kvinnekor@gmail.com, like our Facebook-page, check out our previous concerts on Youtube and our webpage. We also have a terribly charming, not-very-highbrow, Instagram (@takk.tromso). You can usually find us with the hashtag #hålåy and #ribbakylling.

Leder

Marte Foss Tveiten
Epost:
leder@takk.tromso.no