Tromsø World 2023: GAYE SU AKYOL

Konsert

Tromsø World 2023: GAYE SU AKYOL

Lørdag 4.november 2023
20:00

GAYE SU AKYOL (TR)

Saturday, 04. November 2023
Studenthuset Driv
Doors: 20:00
Show: 21:00
Tickets: https://betal.driv.no/salg/2023/tromsø-world-2023-gaye-su-akyol

A meteor of fresh Turkish psychedelia
The last decade, Gaye Su Akyol has been one of the brightest stars of the alternative Turkish music scene. Her albums have shown an artist willing and able to search for new ways of expanding the anatolian psych rock tradition. On stage, she is one of the most charismatic front figures on the current rock scene. Her smoky voice and atmospheric, almost occult stagecraft can make her feel like a singer from another time. But the immediacy of her lyrics and the postmodern playfulness of her band makes Gaye Su Akyol an artist speaking to the present moment.
In 2022, she released Anadolu Ejderi (Anatolian Dragon) on Glitterbeat Records worldwide. Just like on the previous albums, she broadened her palette - the Anatolian folk and pop music gave way to excursions into African and Middle Eastern sounds, the soul revolution, disco and beyond. There is a melancholy side to this playfulness with the past, as shown in the album's lyrics. “Things were lost in a city we loved,” she has said. “Politically and economically we’re witnessing a country in collapse. There is a lost culture in this country, so much has gone. I had a chance to see the beauty of the past. Now it’s going down and down.” The same can not be said for Gaye Su Akyol. Anadolu Ejderi might be her best yet - “a meteor of fresh Turkish psychedelia”, she calls it. We cannot wait to see her in Tromsø.


***
En psykedelisk tyrkisk meteor
Det siste tiåret har Gaye Su Akyol blitt en av de største stjernene på den alternative tyrkiske musikkscenen. På albumene hennes hører vi en artist som er på konstant søken etter å utvide den anatoliske psychrocktradisjonen hun kommer fra. På scenen er hun rett og slett en av rockens mest karismatiske frontfigurer i dag. Hennes røykfulle stemme og atmosfæriske, nesten okkulte væremåte på scenen kan få henne til å virke som en utøver fra en annen tid. Men umiddelbarheten i tekstene hennes og den postmoderne lekenheten bandet utviser, gjør Gaye Su Akyol til en relevant artist her og nå.
I 2022 slapp hun Anadolu Ejderi (Anatolisk drage) på Glitterbeat Records. Akkurat som på tidligere skiver utvidet hun paletten sin, og foretok reiser inn i musikk fra Afrika og Midtøsten, soulrevolusjonen, disco og så videre. Det finnes en melankoli i måten hun leker med fortiden på. “Både politisk og økonomisk er vi vitne til en nasjon som er i ferd med å kollapse,” har hun sagt. “Det er en tapt kultur i dette landet, så mye har forsvunnet. Jeg hadde en sjanse til å oppleve fortidens skjønnet. Nå er den på vei utfor stupet”. Det samme kan heldigvis ikke sies om musikken hennes. Anadolu Ejderi er kanskje hennes beste plate til nå - “en meteor av fersk tyrkisk psykedelia”, kaller hun det. Da hun besøkte Oslo World i 2018, etterlot hun et varig inntrykk. Vi gleder oss til å se henne igjen.

4. november
Dørene åpner
20:00