Nordlysfestivalen: Nordnorsk Jazzensemble - Vippepunktet

Konsert

Nordlysfestivalen: Nordnorsk Jazzensemble - Vippepunktet

Mandag 31.januar 2022
19:00

NORDLYSFESTIVALEN presenterer:

Det spennende nye prosjektet, som har fått tittelen «Nordnorsk Jazzensemble», er en stor nysatsing i landsdelen og skal være en arena for kunstnerisk utvikling og et løft for hele det profesjonelle rytmiske miljøet i Nord-Norge. Nordnorsk Jazzsenter har det kunstneriske ansvaret for prosjektet, som administreres i nært samarbeid med Musikk i Nordland (MiN), som bidrar med produksjonsressurser og egne musikere.

Målet med ensemblet er å skape attraktive, nytenkende produksjoner med bred appell og høyt kvalitetsnivå. Utgangspunktet skal være det særpreg og mangfold som landsdelen representerer når det gjelder musikkulturer, utøvere og fremføringspraksis. Særpreget fra jazzen skal være til stede gjennom et repertoar som bygger en kombinasjon av komponert og improvisert musikk, men det vil også være naturlig å bygge prosjekter rundt folkemusikk og
andre sjangre.

Ensemblet skal holde et høyt kunstnerisk nivå og ha en klar nordlig signatur. Ensemblet skal gi rom for møter mellom ulike tradisjoner og formater, i tillegg til å være en viktig rekrutteringskilde for yngre musikere. Ensemblet skal ha fleksibel besetning og repertoar, og på den måten gjøre seg gjeldende som et vitalt og innovativt ensemble som evner å nå ut regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ensemblet vil være en synlig aktør i landsdelen. Ikke bare igjennom konserter, men i form av møter med unge talent, lokalbefolkning og som initiativtakere for aktivitet i kulturlivet. Ensemblet skal være et attraktivt tilbud til publikum i landsdelen, men også kunne brukes som eksportvare for å profilere Nord-Norge. Det er i så måte viktig at ensemblet kan fungere som brikke i internasjonale samarbeid. Det er et sentralt moment at ensemblet har et tydelig nordnorsk eierskap, og er politisk og økonomisk forankret i det eksisterende kultursamarbeidet i landsdelen.

Bestillingsverket «Vippepunktet» komponeres av Jakop Hauan Janssønn, som er en av våre mest aktive og kreative musikere og komponister. Med seg har han følgende besetning:

Moddi – vokal
Daniel Herskedal – tuba
Ragnhild Furebotten – fele
Martin Högberg – gitar
Eirik Fjelde – tangente
Christo Stangness – bass
Jakop Janssønn – trommer/perk
Strykekvartett fra Musikk i Nordland

Konserten er i samarbeid med Nordnorsk Jazzsenter og Tromsø Jazzklubb

31. januar
Dørene åpner
19:00