Valg 2021

Annet

Valg 2021

Stortings- og sametingsvalget
Mandag 13.september 2021
17:00

ALGSENDING PÅ DRIV
STED: CAFEEN
ID 18
GRATIS INNGANG

Tradisjon tro viser vi også Stortings- og Sametingsvalget på Driv gjennom valgnatten.
Vi viser valgsendingen, og tar temperaturen på valgresultatene!

13. september
Dørene åpner
17:00