Film Concert: Tromsø on Fire

Film

Film Concert: Tromsø on Fire

Tirsdag 14.januar 2020
21:30

Filmkonsert: IRAN MAYEN - TROMSØ BRENNER
Studentsamfunnet Driv
Aldersgrense: 18 år

Natt til 14. mai 1969, rundt klokken halv tre, oppdager to studenter at det brenner i en av de gamle bryggene i Tromsø sentrum. Fire mann fra brannvesenet rykker ut. De oppdager etter hvert at omfanget av brannen er for stor til å få kontroll over den. Bare noen timer senere blir befolkninga vekket av flyalarmen «Viktig melding – lytt til radio». Det blir den største brannen i byens historie og endrer bybildet i Tromsø for alltid.

Filmen består av bemerkelsesverdig arkivfilm og fotografier, og akkompagneres av et spesialkomponert originalt soundtrack skrevet og fremført av Iran Mayen. Bandet spilte forestillingen for første gang 14. mai 2019, på dagen som markerte 50-års jubileet for bybrannen, foran et utsolgt Verdensteatret. På TIFF 2020 kan du nå oppleve denne spektakulære filmkonserten på hovedscenen på Driv.

Mere informasjon om filmen finner du her: https://tiff.no/program/2020/film-concert-tromso-brenner

------------------------------------------

Film Concert: IRAN MAYEN - TROMSØ ON FIRE
Studentsamfunnet Driv
ID: 18 years old

On the night of May 14, 1969, around half past three, two students discover that it is burning in one of the old piers in downtown Tromsø. Four men from the fire department move out. They eventually discover that the extent of the fire is too large to control it. Only a few hours later, the population is awakened by the flight alert "Important message - listen to radio". It will be the biggest fire in the city's history and will change the cityscape in Tromsø forever.

The film consists of remarkable archival footage and photographs, and is accompanied by a specially composed original soundtrack written and performed by Iran Mayen. The band played the show for the first time on May 14, 2019, on the day that marked the 50th anniversary of the city fire, in front of a sold-out World Theater. At TIFF 2020 you can now experience this spectacular movie concert on the main stage at Driv.

More information about the film can be found here: https://tiff.no/program/2020/film-concert-tromso-brenner

14. januar
Starter
21:30