Karaoke

Karaoke

Karaoke

Lørdag 6.April 2019
23:00

Er du glad i synge? Er du glad i å danse? Tradisjon tro arrangerer Studentsamfunnet Driv karaoke for alle synge- og danseglade i Tromsø by! Kom i caféen og fest med oss.

18 års aldersgrense
50,- (for å sikre plass)

6. April
Starter
23:00