Lørdagsuniversitetet

Lørdagsuniversitetet

Lørdagsuniversitetet

Opplæringsprogrammer i skole, SFO og barnehage: En trussel mot pedagogisk frihet eller et nyttig supplement?
Lørdag 30.mars 2019
13:00

Fungerer opplæringsprogrammet De Utrolige Årene i skole, SFO og barnehage?

Er opplæringsprogrammet De Utrolige Årene i skole, SFO og barnehage en trussel mot pedagogisk frihet, eller et nyttig supplement? Programmet er rettet mot å forebygge og behandle sosiale og atferdsrelaterte vansker. Det diskuteres mye om slike programmer er nødvendige eller nyttige.

På Lørdagsuniversitetet vil betydningen av opplæringsprogrammet bli drøftet i forhold til hva nyere forskning i Norge viser. Forskere fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord (RKBU Nord) presentere hvordan DUÅ programmet bidrar til utvikling av sosiale ferdigheter og reduksjon av problematferd?

30. mars
Starter
13:00