Karaoke

Karaoke

Karaoke

Lørdag 9.mars 2019
23:00

Er du glad i synge? Er du glad i å danse? Tradisjon tro arrangerer Studentsamfunnet Driv karaoke for alle synge- og danseglade i Tromsø by! Kom i caféen og fest med oss.

18 års aldersgrense
50,- (for å sikre plass)

9. mars
Starter
23:00