Studentrevyen 2019

StudentUKA

Studentrevyen 2019

Onsdag 13.Februar 2019
18:00

Årets tema «studentrevyen er hjemløs» vil virke som en rød tråd av aktuell tematikk gjennom forestillingen. Dette tema har lenge vært aktuelt både for studenter og for byens boligmarked på generell basis. Kombinasjonen av stigende boligpriser og økt søkertall på UiT kan umiddelbart tolkes som en utvikling som vil være krevende med en students sparekonto, og det er mye man kan ta tak i når det kommer til denne saken. Vi satser selvfølgelig på å presentere tema med en enorm klype humor slik at man ikke må være student i pengemangel for å kunne nyte forestillingen. Det må også nevnes at selvom revyen har et tema vil det også fokuseres på andre aktuelle saker, energiske musikalinnslag og over gjennomsnittlig syke situasjoner og karakterer.

13. Februar
Starter
18:00