Skredseminar: "Snøskredaktivitet og teknologi - blir vi tryggere"

Skredseminar: "Snøskredaktivitet og teknologi - blir vi tryggere"

Tirsdag 13.mars 2018
18:30

I kveld får vi besøk av Kristin Brandtsegg Lome som i vinter leverte sin master i geologi ved UiT Norges arktiske universitet. Denne er utgangspunktet for foredraget med tittel:

"Blir det tryggere om vi overlater oppdaging av snøskredaktivitet til teknologien?»

I dagens samfunn blir stadig mer av hverdagen automatisert. Biler kjører snart av seg selv, fly flyr på autopilot, brød baker seg selv med brødbakemaskin, hytta er fyrt opp når vi kommer frem og så videre. Hvert år stenges norske veger på grunn av snøskred. Er det mulig å sikre vegene automatisk også? Ny teknologi tas stadig i bruk for automatisk oppdaging av snøskred i bevegelse, og teknologi får nye bruksområder. Pålitelig fjerndetekteing av snøskred kan brukes som et verktøy for å sikre veger, det kan bidra til å øke datagrunnlaget til den nasjonale skredvarslingen og det kan bidra til opparbeidelsen av en database med skredhendelser som kan brukes til forskning og forbedring av modeller.

Mer info om skredseminarene finner du på hjemmesiden vår:http://site.uit.no/care/

Seminarene vil foregå på SNN Scene på Studenhuset Driv i Tromsø og starter kl.19.00.
Seminaret er på SNN Scene. Inngang fra Storgata gjennom kafeen.

NB: Vi gjør oppmerksom på at baren på SNN Scene er åpen så det er mulig å få kjøpe seg noe å drikke!!
Dørene åpnes 18.30!

Velkommen til atter en lærerik aften.

Det er mye god kunnskap å hente fra en stol på Studenthuset Driv i Tromsø!

13. mars
Dørene åpner
18:30