Skredseminar: "Sikkerhet og usikkerhet i friluftsliv og redning"

Skredseminar: "Sikkerhet og usikkerhet i friluftsliv og redning"

Tirsdag 12.desember 2017
18:30

Denne kvelden får vi besøk av Albert Lunde som skal prate om "Snøskred: Sikkerhet og usikkerhet i friluftsliv og redning". Der han vil prøve å belyse temaet med eksempler fra praksis og teori/forskning.

Litt om bakgrunnen til Albert:
Bosatt i Lom. Fjellsportutøver, ski/topptur og klatring.

Frivillig i redningstjenesten siden 1977 (Røde Kors Hjelpekorps, Norske Redningshunder, Norske Alpine Redningsgrupper).

Ansatt i politiet siden 1987, hvorav mer enn 20 år i Lom i Gudbrandsdalen, med ansvar for mange redningsaksjoner.

Delegat i 18 år for Norges Røde Kors Hjelpekorps til skredkommisjonen i den internasjonale fjellredningskommisjonen IKAR.

Leder i Nord-Gudbrandsdal Alpine redningsgruppe, medlem siden 1994.

Master i samfunnssikkerhet ved UIS med tema risiko for redningsmannskaper ved snøskredaksjoner.

Fra 1. august 2016: Phd. stipendiat ved UIS med tema risikostyring ved skredredningsaksjoner.

Observatør for NVE Varsom, i region Jotunheimen.


Mer info om skredseminarene finner du på hjemmesiden vår:http://site.uit.no/care/

Seminarene vil foregå på SNN Scene på Studenhuset Driv i Tromsø og starter kl.19.00.
Seminaret er på SNN Scene. Inngang fra Storgata gjennom kafeen.

NB: Vi gjør oppmerksom på at baren på SNN Scene er åpen så det er mulig å få kjøpe seg noe å drikke!!
Dørene åpnes 18.30!

Velkommen til atter en lærerik aften.

Det er mye god kunnskap å hente fra en stol på Studenthuset Driv i Tromsø!

12. desember
Dørene åpner
18:30