Xn

Xn

Konferanse for kreative næringer i arktis
Tirsdag 14.november 2017
10:30

14.-15. november inviterer Innovasjon Norge Arktis til konferanse for aktører innen kulturell og kreativ næring . Stedet er Studenthuset Driv.
Stikkord er tverrfaglighet og delekultur.

" Xn, noe som antyder at "X" er den magiske x-faktor som alle kreative bedrifter søker etter, og opphøyd i "n" for å representere det uendelige, eller også geografisk; ordet nord. Tenk deg en konferanse der det handler om å identifisere denne X og multiplisere dens faktor for andre bedrifter og kreativ virksomhet"

På programmet er aktører fra vår region, samt spennende kreative hoder fra resten av landet og verden. Konferansen viser et bredt spekter av det kreative feltet og vil vise frem prosjekter og trender med stor overføringsverdi. Fullt program slippes fredag 6. oktober.

14. november
10:30