Debattkveld med Aftenposten og Statoil

Debattkveld med Aftenposten og Statoil

Når gode råd er unge
Mandag 21.november 2016
19:00

Vi vil høre hva de unge mener!

Aftenposten og Statoil inviterer deg mellom 18 og 35 år til debattkveld om klima, innovasjon og oljebransjens fremtid

Hvorfor går ikke det grønne skiftet raskere?
Hvorfor satses det ikke mer på fornybart enn det gjør i dag?
Hvorfor lete etter mer olje og gass?
Er Statoil blitt for tunge til å omstille seg?

Vi inviterer deg til å delta i debatten. Har du spørsmål, kommentarer eller innspill du ønsker å dele med oss? Meld deg på debatten i din by!

I panelet:
Jez Averty: Letedirektør for Norge og UK, Statoil
Åshild T. Skjærseth: HMS-leder leting i Norge og UK, Statoil
Ole Mathismoen: Klimajournalist, Aftenposten
Trond-Ola Hågbo: Masterstudent Universitet i Tromsø

I tillegg til panelet blir det åpen mikrofon til publikum.

Debattleder for alle arrangementene er Einar Tørnquist.

Les mer og meld deg på event.ap.no/debatt

Arrangementet er gratis.

21. november
Starter
19:00