Arbeidende borger

Arbeidende borger

De arbeidende er grunnstammen i driften av studenthuset og sørger for at studenthuset bemannes. Som frivillig jobber du i hovedsak enten som bartender, som ordensvakt, artistvertskap, quizvert, tekniker, fotograf eller selger vafler i Cafe Bodega. Vi har også frivillige som jobber sammen med ministerne våre iandre departementer, som for eksempel Næringsdepartmentet.

Som frivillig får du gratis medlemskap og de beste fordelene Studentsamfunnet Driv kan tilby som godtgjørelse for den viktige innsatsen du gjør!

Medlemskap

Medlemskapet til deg som arbeidende borger er

GRATIS

For å søke om medlemskapet, klikk deg inn på området du har lyst til å jobbe i, og gå videre til søkesjema.

Dette får du

Som arbeidende borger har du mange fine fordeler:

 • Rabattert pris på drikke
 • 25% rabatt på mat hos      Studentsamfunnet Driv (35% når du er på jobb)
 • Rabatterte priser på billetter
 • Gratis drikke til vaffel i Café bodega
 • Invitasjon til Circus Maximus
 • Møte, tale og stemmerett på årsmøtet
 • Mulighet til å ta med en betalende gjest over 18 år som ikke er student med på studenthuset
 • Gratis garderobe
 • Mulighet til å gå forbi inngangskøen
 • Tilgang til band-øvingsrom
 • Tilgang til hyblene
 • Billigere leie av lokaler
 • Internfester
 • Gjestelisteplasser til konserter
 • Lavere pris på kaffe og te