Open Arctic: Frank Aarebrot

Foredrag

Open Arctic: Frank Aarebrot

Historien om makt og avmakt i Nord-Norge
Fredag 8.september 2017
18:00

Nordområdene er viktigere enn noen gang!

Men hvem er det som egentlig har makt over Nord-Norge, våre liv og vår fremtid? Hva er de historiske linjene om makt og avmakt i Nord-Norge?

Regjeringens nordområdestrategi satser på økt verdiskapning nord. I en tid der Norges økonomi er i omstilling er utviklingsmulighetene i nord av stor betydning for hele landet. Verdiskapning, posisjonering i Arktis og bærekraftig vekst står i fokus. Det er i nord utenrikspolitikk møter innenrikspolitikk. Våre hverdagsliv preges av storpolitikk mer enn noe annet sted i landet. Det er vi som bor og lever i nord som vet best hvordan vår region bør utvikles. Men hvor stor er egentlig vår innflytelse på de store politiske prosessene som preger våre liv?

I sin bok, Makteliten, forteller forfatter Knut Åmås at flesteparten av Norges mektigste mennesker bor i områder i og rundt Oslo. Stemmer dette? Dersom det stemmer, hva skyldes det? Er det noe som står i veien for nordnorsk makt og nasjonalt gjennomslag? Hvilke mekanismer kan vi ta i bruk for å skape mer nasjonal maktbalanse?

Stortingsvalget 11. september kan bety nasjonalt maktskifte. Hva har dette å si for politikken som føres i nordområdene?

Arctic Frontiers lader opp til stortingsvalget ved å invitere til Open Arctic foredrag med professor Frank Aarebrot. I kjent stil vil professor Aarebrot trekke de store historiske linjene om makt og avmakt i Nord-Norge og knytte disse opp mot det kommende stortingsvalget.

Vi ønsker alle velkommen til en engasjerende og sosial kveld på Studentsamfunnet Driv i Tromsø!

Foto: Janne Møller-Hansen/VG/NTB Scanpix

8. september
Starter
18:00
Sted: 
Isbjørn Scene
Legg til i kalender