Bli med

De arbeidende er grunnstammen i driften av studenthuset og sørger for at studenthuset bemannes. Som frivillig jobber du i hovedsak enten som bartender, som ordensvakt, artistvertskap, quizvert, tekniker, fotograf eller selger vafler i Cafe Bodega. Vi har også frivillige som jobber sammen med ministerne våre i departementene, som for eksempel Næringsdepartmentet.

Som frivillig får du gratis medlemskap og de beste fordelene Studentsamfunnet Driv kan tilby som godtgjørelse for den viktige innsatsen du gjør

Sjekk mulighetene

Intet studentsamfunn uten utøvende borgere som sørger for at kulturer lever i beste velgående. Borgerskap som utøvende borger gjelder deg som er medlem i en eller flere av følgende foreninger:
Ompagniet, Det Norske Mannskor av 1995, Mannskoret Ultralyd, Cantus Cordis, TAKk – Tromsø Akademiske Kvinnekor, PhotOrange, Fullt På Høyde, Driv Band, Teateraksen, Munins Rike, Tromsøstudentenes Diktforening og TIDE – Tromsø International Dramatic Ensemble.

Les mer om gruppene

For første gang i historien kan du bli borger ved Studentsamfunnet Driv i Tromsø. Fra og med denne høsten nyter du godt av borgerskapet som blant annet gir deg rabatter og goder på Studentsamfunnet Driv

Les mer om borgerskap

Bli borger

Som medlem støtter du oss og du får mange gode frynsegoder.

Medlemskap borger:
kr 250,-

Bli medlem

Se flere muligheter

Become a volunteer

We are working hard to make sure Tromsø´s students have a great place to chill. We host big happenings such as concerts, as well as one of our most brilliant concepts HELEdriv, which means that the whole building is open for everyone.

Send(sms): blimed+name to 2401