Om å være med på driv

 

Hvorfor i all verden?

Å være frivillig på driv innebærer mange ting, å skaffe seg nye venner og bekjentskaper er det viktigste. Vi verdsetter det sosiale ved siden av selve jobben og tar mål av oss på å holde det sosiale på topp. Vi støtter hverandre til en hver tid. De fleste frivillige på huset sier at vennskap er den avgjørende faktoren som gjorde at de valgte å søke seg til driv. Det er faktisk vitenskapelig bevisst gjennom en master-oppgave som ble skrever om driv for noen år siden.

Du får bli med å bestemme hva som skjer

Som frivillig på Driv får du en unik mulighet til å forme studentkulturen i den retningen du ønsker. Ikke nok med det – du opparbeider deg samtidig bred kompetanse i den gruppen du velger å engasjere deg i. I tillegg får du muligheten til å samarebeide med en mengde mennesker i en stor organisasjon. Det er ikke til å komme bort fra at en fremtidig arbeidsgiver vil sette pris på det dersom en av deres søkere har frivillig arbeid på CV'en. Dette viser at du engasjerer ved siden av din hovedbeskjeftigelse som student, nemlig studiene. Les mer om organisasjonen driv Les om historien til driv