Gruppene på driv

Det er totalt 10 gjenger som jobber på driv. Under kan du lese om de ulike.

Driftstyret

Leder: Magnus Andersson drift@driv.no

I driftstyret sitter alle lederne som har med den daglige driften av studenthuset å gjøre. Driftstyret koordinerer driften av huset, og sørger for at driv holder åpent. Driftstyret møtes en gang i uken for å planlegge hvordan arrangementene som kommer skal arrangeres, og for å evaluere uka som har gått. Medlemmene i driftstyret er lederne for café, mellombar, orden, rigg, vertskap, frivilliggruppa og driftstyreleder. Driftstyreleder er ansvarlig for at alle ledere følger sine instrukser, og at man sammen arbeider for et godt studenthus.

KulturUtvalget

Leder: Hilde Alexandersen kultur@driv.no

I tillegg til de to gruppene har og KulturUtvalget flere medlemmer som Konseptansvarlig, Prosjektansvarlig, Konsertansvarlig For interesse rundt dette, ta kontakt på kultur@driv.no